Viewing entries in
Actuality

The Light of Happisadness

The Light of Happisadness

Arnont Nongyao

Thailand 15:10

Out of focusing and look at another dimension of weird world that still ongoing. During at night of new year 2016, I ran a bicycle with vibrator camera and shooting the light of new year celebration but it could not focus the light such as political in my place where i live.

การมองภาพในอีกมิติหนึ่งที่หลุดออกไปจาก โฟกัส เป็นโลกเพี้ยนๆที่ยังคงดำเนินอยู่ในสังคม ช่วงคืนวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ฉันขี่จักยานพร้อมกับกล้องที่สามารถสร้างแรงสั่งไหวให้หลุดออกจาก โฟกัส ฉันบันทึกแสงของการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ไม่สามารถ โฟกัส ได้ ซึ่งแสงนั้นคงเป็นเสมือนเรื่อง การเมืองในพื้นที่ที่ฉันอยู่

Fantasmata

Fantasmata

Dimension Émotionnelle (Eléonore Cheynet, Christelle Conchon, Nicolas Malclès-Sanuy)

France 24:15

Fantasmata is a closed session that play with imitations, illusions and appearances. Four characters gathered around a table seem to take part to a corporate meeting. The purpose of this meeting escapes us, each protagonist defends a point of view, a positioning, supporting his remarks with obscure slogans. The conversation is organized around the manipulation of broken artifacts. From these abstract waste forms, begins a hallucinatory fiction. The reflective surface of the meeting table transforms the objects into enigmatic and intangible presences. Like a virtual space, this fantasy zone echoes back images and reminds the symmetry of psychological Rorschach tests. Nested discourses issued from different specialized fields like advertising, physics, architecture, design, divination, psychology, marketing, etc evokes the convolutions of a scattered brain. Fantasmata is build like a prism of intermingled temporalities through which this small group of humans seems to try to solve the mystery of their existence.

Dimensions Emotionnelle

The Eucharist Machine

The Eucharist Machine

Nina Isabelle

USA 4:48

In The Eucharist Machine, information is skewed by a presentation of jumbled non-linear facts and fiction, science, pseudoscience, and science fiction. Inaccurate grammar and linguistics push the concept even further by incorporating cockamayme Thai / English subtitles and voice-overs produced by Google Translate and Apple’s Text To Speech system preference in a process that reverse-legitimizes the information. The Eucharist Machine is what happens when the under informed articulate with high-tech features. Information lost in translation becomes a sort of up-cycled spirituality- a futuristic projection of possible renewal of the crumbling dialogue between spirituality, commodity, and financial value. The Eucharist Machine takes a serious, culturally backwards, multigenerational look what it means to be sanctified.

The Eucharist Machine is written, directed, and edited by International artist Nina Isabelle. Inspired by Chris Lehmann’s book The Money Cult: Capitalism, Christianity, and the Unmaking of The American Dream, The Eucharist Machine addresses language, perception, belief, cults, sanctification, and family programming.

VR

VR

Manasak Khlongchainan

Thailand 19:44

After 4-5 years passed, many events claim me to recall a history of Thai society again, including a social structure which participates with government and also a reflection of political struggle for a long time. So, I decided to rearrange the trace of political events which I try to portray my images for Thai society.

 

In terms of a style of this work, It’s happened after I realize that I always forgot a moment more time, maybe I get older every day. But I try to discover an outside society, I have to question what is something wrong or what is something can make us forget. Somehow, I can see something clearly that is “an avoidance of the truth”, and each person has a different way to avoiding for themselves. Meanwhile, we can access a lot of information for now, but we can leave it as fast as we can. This might bring us into a hyperreality world.

สภาพสังคมและการเมือนไทยในช่วง 4-5 ปีมานี้มีหลายอย่างที่ทำให้ผมอยากจะกลับมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกครั้ง ทั้งในเรื่องโครงสร้างอำนาจที่มีส่วนในการปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และ ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางการเมือง ดังนั้นผมจึงรวบรวมเหตุการณ์ที่ผมมีความสนใจเป็นพิเศษจากการหาข้อมูลจากนั้นนำมาเรียบเรียงใหม่อย่างไม่ปะติดปะต่อ ซึ่งการเรียงอย่างไม่ปะติดปะต่อนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากแสดงถึงความบ้าบวมของสังคมที่ผมอาศัยอยู่นี้

รูปแบบของงานชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการที่ผมได้สำรวจตัวเองว่าตัวเองนั้นมีอาการหลงลืมมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะอายุก็มาขึ้นด้วย แต่พอเราลองมองออกไปยังสังคมภายนอก เราลองตั้งคำถามว่าจริงๆมันมีอะไรบ้างในสังคมที่หล่อหลอมให้เราหลงลืม คำตอบมีอยู่หลายปัจจัย สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือ”การหลบหลีกความจริงทางสังคม” ซึ่งเกิดจากการสังเกตุจากคนรอบข้างรวมถึงตัวเราเองด้วย แต่ละคนก็มีวิธีในกาหลบหลีกของแต่ละคน ในขณะเดียวกันข้อมูลที่หลากหลายขึ้นรวมถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่มีมากขึ้นมันก็ทำให้เรารับข้อมูลมาอย่างรวดเร็วและก็ทิ้งมันไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน

ants in the legs

ants in the legs

Danielle Zorbas

Australia 40:44

Set in Sydney, Australia 2016, ants in the legs is an absurdist alien pop image agency of decentered fiction science ‘healthy lifestyle choice’ scenarios, abstracting the mimetic data economy spectacle. Inspired by the nexus of film and video art under the influence of the internet, the project presents queer, improvised identity as the complex site of exchange and experience inside a collapsing patriarchal, colonial, capitalist cult narrative. ants in the legs stars Megan Holloway and Nicole Dunjay.

Danielle Zobas

Puerto Rico Tautology (14 Dubs High)

Puerto Rico Tautology (14 Dubs High)

Rob Feulner (Vidéographe)

Canada 6:59

Puerto Rico Tautology (14 dubs high) was recorded in 2015 and completed in early 2016. Found footage of Puerto Rican families celebrate in the street as the Fania All-Stars perform in the background. The clip, recorded on VHS, is dubbed to another VHS tape and played again. The image and sound gradually decay with each dub, until the image breaks completely.

Inspired by the mass exodus of Puerto Ricans moving to Orlando, Florida, this piece is an illustration of the economic degradation of Puerto Rico. The island, much like the video, is losing its vibrancy and colour, but more alarmingly the island is being robbed of its resources and standard of living through increasing debt of Wall Street hedge funds. This is also represented through the audio, as the crowd and the music are increasingly distorted and difficult to hear. A House of Representatives member can be heard over the VHS audio, pleading with Congress to allow Puerto Rico to declare bankruptcy. As the distortion increases, the house member's message becomes less clear, lost in the ether of the ignored United States territory.

C[h]amp de Réfugiés

C[h]amp de Réfugiés

Ligia Ramos & Leandro Muniz Barreto

France 9:00

Images of Syrian refugees trying to escape the civil war in their country are projected on the streets of Paris at night. These images, which originally illustrated the media coverage of the recent Syrian diaspora, are reinvested of meaning when they pass to integrate the urban space of a European capital. As a kind of "phantasmagoria" these images of Syrians living in refugee camps or walking through roads and trails across Europe resurface into a social reality to where they would like to have access but they do not. This "phantasmagoric" presence dialogues in the film with excerpts from debates and statements also extracted from the French media coverage of these recent events.

Ligia Zapola